Eesti Evangeelne Vennastekogudus toetub annetajatele.

Annetuste jaoks on avatud keskuse pangakonto:

Eesti Evangeelne Vennastekogudus
EE431010052032738003

Hea võimalus ...

→  Liikmeannetuse tasumiseks

→ Toetada Vaimulike loosungite trükkimist

→ Teha vabatahtlik annetus

Sihtotstarbeline toetus on võimalik teha otse palvemaja pangakontole: 

Harku tn palvemaja arvelduskonto: EE472200221076154390
Arve saaja on:
Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Nabala palvemaja Arvelduskonto: EE321010220042144011
Arve saaja on:
Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Täname igat annetajat südamest!