Eesti Evangeelne Vennastekogudus toetub annetajatele.

Annetuste jaoks on avatud keskuse pangakonto:

Eesti Evangeelne Vennastekogudus
EE431010052032738003

Hea võimalus ...

→  Liikmeannetuse tasumiseks

→ Toetada Vaimulike loosungite trükkimist

Pika ajalooga, väike sinine raamatuke “Vaimulikud loosungid” on Eesti Evangeelse Vennastekoguduse väga oluline töö. Kasuta võimalust ja anna oma panus rahalise toetusega. Kirjuta ülekande selgitusse “Loosungiraamatu toetuseks”

→ Teha vabatahtlik annetus

Sihtotstarbeline toetus on võimalik teha otse palvemaja pangakontole: 

Harku tn palvemaja arvelduskonto: EE472200221076154390
Arve saaja on:
Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Nabala palvemaja Arvelduskonto: EE321010220042144011
Arve saaja on:
Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Täname igat annetajat südamest!