Vennastekogudus

Eesti Evangeelne Vennastekogudus

Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!”

Läbi varakristliku sümboolika jõudis Tall juba böömi-määri vendade vapile. Praegu kasutab Vennastekogudus seda sümbolit kõikjal maailmas.

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (nimelühend: EEVK; edaspidi tekstis: Vennastekogudus)

Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad.

Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, tema kannatusel, ohvrisurmal ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu
aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (nimelühend: EEVK; edaspidi tekstis: Vennastekogudus)

Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad.

Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, tema kannatusel, ohvrisurmal ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

EEVK eesmärgiks on ise usus süvenedes evangeelse tegevuse kaudu
aidata rahvast kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

Toimumas

veebruar 2024
märts 2024
Lähiajal pole kalendris avalikke üritusi.

22. jaanuaril möödub 125 aastat Nabala palvemaja kauaaegse jutlustaja Eduard Väljataga sünnist.

Eduard Väljataga, meie isa ja vanaisa oli Nabala palvemaja jutlustaja 18 aastat (1961–1979). Enne seda, 1950-ndatel aastatel oli ta Vaida palvemaja jutlustaja. See oli aeg, kui Nõukogude okupatsioonivõim oli jõudnud likvideerida vennastekoguduse struktuuri ja lõpetada ühtlasi selle    õigusliku eksisteerimise. Vennastekogudus kui äratusliikumine oli keelatud, aga kuulutustööd oli võimalik jätkata luteri kiriku raames. Tänu kohalikele … 22. jaanuaril möödub 125 aastat Nabala palvemaja kauaaegse jutlustaja Eduard Väljataga sünnist.

Loe edasi

2024 loosungiraamatu õnnistamine

2024. aasta vennastekoguduse Vaimulikud loosungid on jätkuvalt saadaval. Käesolevas videoklipis palub peavanem Eenok Haamer loosungiraamatu uuele väljaandele Jumala õnnistust.  

Loe edasi