Osvald Reier (1928-2002)

Osvald sündis 28.03.1928 Türil pere noorima lapsena. Õppis mitmetes koolides ja omandas inseneri kutse Tallinna Polütehnilises Instituudis. Alates 1955 aaastast oli ustava kaaslasena tema kõrval abikaasa Salme. Perre sündis 3 last: Riho, Sirli ja Veljo.

Tema usutee algas Türi Vennastekoguduse palvelas. Õrnahingelises poisis ilmsiks tulnud suur armastus kaasinimeste vastu saatis teda läbi elu. Sellist vaimset elutunnetust märgati ka Nõukogude Armees kus Osvaldisse suhtuti suure lugupidamisega. Mitmed keerulised olukorrad, mida ta elus läbi elas, kasvatasid tema usku ja kindlust ustavaks jääda oma Issandale. Sel põhjusel osales Osvald aktiivselt taasiseseisvunud Eestis Vennastekoguduse taastamisel ja koondas endised vennastekoguduse liikmed jälle ühise katuse alla. Oli üsna loomulik, et haritud ja tõsiusklik vend valiti Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanemaks.
Vend Reier aitas kaasa Vennastekoguduse endise juriidilise tunnustamise taastamisele iseseisva ühendusena luterliku kiriku juures ja osana Euroopa Mandrimaa Vennaste-Uniteedi koosseisus sotsieteedi vormis (luterliku kiriku kirikusisene ühendus).

EEVK peavanem Osvald Reier (1928-2002). Foto: EEVK fotokogu

Osvald Reier.  Foto: EEVK fotokogu

Soome ajakirjanik Leena Huima jagab oma mälestuskillukesi 8 aasta pikkusest koostööst Osvald Reieriga. „Mul oli plaanis kirjutada artikkel soome kristlikule ajalehele “Sana”  herrnhuutlaste tegevusest Eestis ja vennastekoguduse tuntuimast väljaandest “Loosungiraamat”.  Nüüd ootasin Viru hotellis kohtumist Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanemaga, et saada rohkem teadmisi sellest teemast. Saabus  pikk valge peaga mees, pea sõbralikult viltu. Ta istus tugitooli ja hakkas rääkima. Nii said mulle selgeks vennastekoguduse ajalugu, vendade mõju eesti kultuurile, ärkamise ajad ja palvelate ehitamised, Teise maailmasõja aastad ja sõjajärgne okupatsioon, Siberisse küüditamised ja sealt tagasi tulemised, kirikuõpetajate sidemed vennastekogudusega, suhtlemised Herrnhutiga ning lõpuks EEVK taastamine ja peavanema ametissepühitsemine. Kõik kuuldu tundus väga huvitav. Leppisime kokku, et kui Reierid järgmine kord kuhugi vennastekoguduse koosolekule sõidavad,  lähen kaasa. Nädala pärast sõitsime Kuusallu. Läksin, et talletada muljeid pealtvaatajana. Aga Osvald Reierile oli see tundmatu mõiste. Tema maailmas olid kristlased „kallid kaasvõitlejad“, mitte „lugupeetud pealtvaatajad“. Minust sai „meie kaasvõitleja Soomest“.

Jõudsime ka ajakirja „Risti Vägi“ taastamise teemani. Praktikas tähendas see, et Tallinnas kirjutusmasinal kollasevõitu paberile tipitud tekstid sisestasin Soomes arvutisse, printisin välja, sõitsin nendega Tallinna ja lõplik kujundamine toimus Reierite elutoas kääride ja liimi abil. Trükkimine toimus lihtsa koopiamasinaga A-3 paberitele, voltimine ja klammerdamine käsitsi. Nii sündis esimene ajakiri pärast 50 aastast pausi.

Aastate jooksul tutvusid lähemalt ka minu abikaasa ja Osvald. Meeste huvid ja harrastused olid sarnased: evangeeliumi kuulutamine, kõikvõimalike katkiste elektrivärkide kogumine ja parandamine ning küttesüsteemid ja autod. Meenutades Osvaldit, näen teda oma hingesilmadega esmalt redeli peal kas elektripirni vahetamas, midagi seinale kinnitamas, värvimas ja parandamas, kas katusele minemas või sealt alla tulemas. Alles seejärel ilmub silmade ette ülikonna ja lipsuga Osvald kantslist Sõna kuulutamas. Vend Reier oli 24 tundi ööpäevas Jumala sulane, teenides teda kõigi oma talentidega.“

Jumal kutsus oma ustava töötegija igavesse koju 07.12.2002. Lahkunu suurim soov oli, et me järgneksime talle sinna. Aga seni võitleme kaasa kõigi nendega, kes veel ajalikus elus rändavad.

Osvaldi ärasaatmine toimus 11. detsembril Tallinna Jaani kirikust Rahumäe kalmistule paljude kaasvõitlejate osavõtul. Peielauas andis poeg Veljo oma isa kohta väga hea tunnistuse: „Isa oli paljude suurte ülesnnetega hõivatud mees, aga ta ei unustanud kunagi lihtsaid inimesi, neid, kes vajasid milleski abi või inimest, kellega oma muredest rääkida. Selles me peame isa järgima.“

EEVK peavanem Osvald Reier (1928-2002) abikaasa Salmega. Foto: EEVK fotokogu

EEVK peavanem Osvald Reier (1928-2002) abikaasa Salmega. Foto: EEVK fotokogu

Allikad:

Risti Vägi  1/2003: In memoriam Eesti  Eenok Haamer; Herrnhut:   Martin Theile; Norra:  Kesk-Norra Ühingu ajakiri 4/2002; Soome:      Leena Huima